Peermediation.be

Inhoudsopgave

Een organisatie van de Plantijn Hogeschool, departement SAW, Bachelor Orthopedagogie.

Doelgroep

Teamverantwoordelijken/hoofdopvoed(st)ers waarvan het specifieke van de functie is dat men leiding geeft aan een team waarvan men zelf ten volle deel uitmaakt.

Inhoud

In het concept van deze opleiding willen we werken binnen het kader van TGI (Themagecentreerde interactie).

Deze visie benadrukt het levend leren binnen groepen; het is een systeem van waarden en normen én een concrete methode om zichzelf en groepen te leiden. TGI gaat uit van een geloof in individuele en gemeenschappelijke ontwikkelingsmogelijkheden.

De verwachtingen van de opleiding liggen hierin dat de deelnemers een duidelijke en stevige visie verwerven op leidinggeven en hiermee procesmatig aan de slag kunnen gaan. Hiernaast horen ze zowel het proces van het team als hun eigen proces te kunnen coachen.

De opleiding zal zich daarom richten op twee aspecten:

Verwerven van managementvaardigheden
De persoon van de leidinggevende (persoonsgericht)
Binnen de opleiding leggen we de nadruk op het reflectief vermogen als garantie tot zelfsturing en permanente ontwikkeling; we maken verbinding met de eigen praktijk.

Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved.