Peermediation.be

Ikzelf heb altijd bewondering gehad en genoten van degelijke trainingen.
Graag wil ik op mijn beurt een bijdrage doen aan het bekwamen van mensen in hun dagelijks functioneren.

Dit wil zeggen het ondersteunen van bestuursvrijwilligers, het helpen, zoeken naar het concept leidinggeven voor hoofdopvoeders, het bekwamen van leerkrachten in het omgaan met als moeilijk ervaren kinderen, het thema maatschappelijke kwetsbaarheid en het thema binding maken.visie

Mijn visie en overtuiging put ik uit TGI.

TGI vertrekt vanuit een aantal axioma's:

  1. De mens is een psychobiologische eenheid. Hij is tegelijk autonoom (op zichzelf staand) en interdependent (verbonden met de wereld rondom hem).
  2. Eerbied komt toe aan al wat leeft. Respect voor ontwikkeling vereist waardengebonden beslissingen ten aanzien van wat als humaan beschouwd wordt. Het inhumane is waardebedreigend.
  3. Vrij beslissen geschiedt binnen bepaalde grenzen die in mij en buiten mij liggen. Ik ben niet machtig, niet onmachtig maar beperkt machtig.

Be your own chairperson.
Storingen hebben voorrang.

Mijn aanpak staat voor respect, openheid en een oprechte betrokkenheid in een veilige omgeving.

Doelen

Ik kies ervoor om mensen te bekwamen in hun persoonlijk en professioneel leven.
Ik wil het verhaal van peermediation toegankelijk maken en op de kaart in Vlaanderen zetten.

Sinds 2012 bekijk ik vormingen vanuiy een contextuele bril en werk ik met familie en organisatieopstellingen.

Deze methodiek wil ik graag toepasbaar maken in het onderwijs

Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved.