Peermediation.be

Een vorming bestaat doorgaans uit een dagdeel (3u)
per dagdeel:350€ ganse dag 500€

 

Intake

Vooraleer we aan de slag gaan met een team heeft er een intakegesprek plaats. Afhankelijk van de inschatting bij het eerste contact kan dit een telefonische intake zijn of een gesprek op locatie. De inhoud en de ernst van de vraag, de duur van het engagement, de grootte van het team en praktische zaken spelen hierbij een rol.

Maatwerk

Alles begint met een vraag van de opdrachtgever en een intakegesprek.
Vandaar kijken beide partijen wat vereist is om aan de vraag te voldoen.Contract

Na het maken van de mondelinge overeenkomsten wordt een contract in tweevoud opgestuurd naar de school/organisatie. Eén exemplaar is bestemd voor de school/organisatie en een tweede moet terug gestuurd worden naar Peermediation.be.
Dit laatste binnen twee weken.

Opzegtermijn

Bij eventuele afzegging van de toegezegde opdracht gelden de volgende afspraken.

0 - 2 weken vóór de opdracht : 50% van factuur blijft verschuldigd
2 - 4 weken vóór de opdracht : 30% van factuur blijft verschuldigd
4 - 6 weken vóór de opdracht : 20% van factuur blijft verschuldigd

Het spreekt voor zich dat er eerst samen gezocht zal worden naar een andere geschikte datum. bv. bij overmacht.

Betaling factuur

Na afloop van de sessie zal uw school/organisatie een factuur ontvangen met vermelding van de tarieven voor eventuele voorbereiding/ontwerp, gepresteerde dagdelen en verreden kilometers. Dit bedrag dient binnen de dertig dagen betaald te worden op rekeningnummer 735-0011936-90.

Bij overschrijding van deze termijn komt er per maand 10% bij het verschuldigde bedrag.

Kilometervergoeding

0,35€/km vanuit de standplaats trainer (Gingelom)

Vrijstelling BTW

De activiteiten van Peermediation vallen onder artikel 44 §2 2°,4°,8° 10°, 11°,12° van het BTW wetboek, waardoor er een vrijstelling van BTW is.

Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved.