Peermediation.be

Vorming 'maatschappelijke kwetsbare jongeren en kinderen'

Het thema maatschappelijke kwetsbare jongeren en kinderen, binding maken met hun leefwereld kan aan bod komen in een vorming, zoals een inleefdag.

Ik baseer mij op de theorie van Nicole Vettenburg.

Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved.