Peermediation.be

Inhoudsopgave

Klas/ Groepsdynamica

Hoe "werkt " een klas, welk rollen en posities zijn er? welke fasen?
We kijken naar de psychologische rollen van een klas....

Help een conflict!

We kijken naar wat er zich afspeelt bij conflicten, onderzoeken hoe we zelf omgaan met conflicten. We staan stil bij de fasen van een conflict en zien wat we waar, wanneer nog kunnen doen

Stopzetten van agressie

Veel te vaak hoor je erover in de media. Agressie komt overal en in alle vormen voor.
Vaak begint het sluimerend, ongemerkt en plots is het er.
Een woede uitbarsting, een vloed van kwaadheid en emoties.
Als je op dat moment toevallig toezicht hebt ....pech, want je moet iets doen.
En je kan –mits wat training- iets doen !
In deze training staan we stil rond het frustratie- agressieschema.

We staan stil bij de preventiefase.
De agressie bouwt zich langzaam op, vaak sluimerend maar wel zichtbaar. We kijken wat we in deze fase kunnen doen (omgeving, welke stressfactoren zijn er, hoe voeg ik zelf rust of juist stress toe?).Als dit niet helpt, kijken we wat er gebeurt als de agressie toch toeslaat. Wat kan ik nog doen zonder zelf in de klappen te delen. We leren hier hoe je - via enkele eenvoudige stappen - de agressie kan kanaliseren en jezelf, de agressor en omgeving kan beschermen.Daarna bekijken we vanuit nazorg wat er moet gebeuren met wat is voorgevallen. Wat kan je wel of niet nog zeggen, wat is er van straffen met recht op herstel ?

Assertiviteitstraining

Lichaamstaal

Teambuilding

Zin om met je team stil te staan?
Om samen naar vernieuwde energie te zoeken?
Een teambuilding is daarvoor een goede keuze.
We kunnen via samenwerkingsopdrachten of kernkwadranten aan de slag!

Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved.