Peermediation.be

Inhoudsopgave

Klas/ Groepsdynamica

Hoe "werkt " een klas, welk rollen en posities zijn er? welke fasen?
We kijken naar de psychologische rollen van een klas....

Help een conflict!

We kijken naar wat er zich afspeelt bij conflicten, onderzoeken hoe we zelf omgaan met conflicten. We staan stil bij de fasen van een conflict en zien wat we waar, wanneer nog kunnen doen

Stopzetten van agressie

Veel te vaak hoor je erover in de media. Agressie komt overal en in alle vormen voor.
Vaak begint het sluimerend, ongemerkt en plots is het er.
Een woede uitbarsting, een vloed van kwaadheid en emoties.
Als je op dat moment toevallig toezicht hebt ....pech, want je moet iets doen.
En je kan –mits wat training- iets doen !
In deze training staan we stil rond het frustratie- agressieschema.

We staan stil bij de preventiefase.
De agressie bouwt zich langzaam op, vaak sluimerend maar wel zichtbaar. We kijken wat we in deze fase kunnen doen (omgeving, welke stressfactoren zijn er, hoe voeg ik zelf rust of juist stress toe?).Als dit niet helpt, kijken we wat er gebeurt als de agressie toch toeslaat. Wat kan ik nog doen zonder zelf in de klappen te delen. We leren hier hoe je - via enkele eenvoudige stappen - de agressie kan kanaliseren en jezelf, de agressor en omgeving kan beschermen.Daarna bekijken we vanuit nazorg wat er moet gebeuren met wat is voorgevallen. Wat kan je wel of niet nog zeggen, wat is er van straffen met recht op herstel ?

Assertiviteitstraining

Lichaamstaal

Teambuilding

Zin om met je team stil te staan?
Om samen naar vernieuwde energie te zoeken?
Een teambuilding is daarvoor een goede keuze.
We kunnen via samenwerkingsopdrachten of kernkwadranten aan de slag!


Een vormingsreeks in het werken rond maatschappelijke kwetsbaarheid

Leefwereld jongeren

Achtergrond van de jongeren... Waarom stellen ze bepaald gedrag? Hoe leven ze? Gezin, vrije tijd, geloof, school...

Communicatie

Zender - boodschapper - ontvanger? Wat is het belang van een goede communicatie in een klas? Wat is storing? Dubbele boodschappen?

Maatschappelijke kwetsbaarheid

De 'jeugd van tegenwoordig' is ongemotiveerd, negatief ingesteld, onhandelbaar, agressief, enz... Als ouder en/of leerkracht vraagt men zich af hoe men het best kan omgaan met dit probleemgedrag. Hierop kan men evenwel zinvol antwoorden als men weet waarom jongeren zich moeilijk gedragen. De theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid biedt een mogelijke verklaring voor het probleemgedrag van sommige jongeren...

Omgaan met als moeilijk ervaren leerlingen

Hoe ga je om met storend gedrag? Sanctioneren, negeren of actief luisteren? We geven een leidraad... Straffen en belonen: welke vormen en alternatieven bestaan er?

Begeleidingsgesprekken

Als leerkracht of leerlingbegeleider ga je zeer veel gesprekken moeten voeren. Welke zijn er? Waaraan moet een goed gesprek voldoen? Coaching? Trajectbegeleiding? Evaluatiegesprekken? Empatisch vermogen? Actief luisteren?

Pesten

Iedereen heeft er ooit wel mee te maken gehad... Maar hoe ga je ermee om in een klas? Welke mechanismen spelen zich af? Hoe ga je er goed mee om? Hoe kan je preventief werken?

Klasondersteuning

Je klas loopt volledig in 't honderd, je loopt steeds vast op dezelfde knelpunten... Samen met de school, de betrokken leerkrachten en leerlingen gaan we op zoek naar oplossingen. Dit kan d.m.v. vorming, ondersteuning, casuïstiek...

Enneagrammen

 

AMBRAS in de klas

Soms loopt een klas volledig in het honderd. De sfeer is ziek, niemand voelt zich nog goed. Als leerkracht, titularis weet je ook niet meer waaraan te beginnen. Niets helpt nog.

We gebruiken de techniek van “ een familie organisatieopstelling “.

Bij een opstelling wordt gekeken naar de klas als groter geheel, als systeem. Binnen het systeem richt een opstelling zich op het functioneren van leerlingen in hun klas en op het functioneren van een klas als geheel. Daarbij wordt gekeken naar leiderschap, invloeden uit de geschiedenis, van sleutelfiguren en gebeurtenissen en naar de onderlinge verhoudingen van leerlingen, klassen en de diverse geledingen in de school.

Met een opstelling wordt zeer snel duidelijk waar de spanningen en verstoorde verhoudingen binnen de klas vandaan komen.

Door het verkregen inzicht kunnen de spanningen opgeheven worden en verhoudingen herstelt worden.

Werkvormen

We werken op maat... We gaan samen met jullie kijken wat de specifieke vraag is. We hanteren steeds actieve werkvormen (rollenspelen, samenwerkingsopdrachten, discussie, intervisie...), steeds verwijzend naar een theoretisch referentiekader.

Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved.