Peermediation.be

Inhoudsopgave

Een vormingsreeks in het werken rond maatschappelijke kwetsbaarheid

Leefwereld jongeren

Achtergrond van de jongeren... Waarom stellen ze bepaald gedrag? Hoe leven ze? Gezin, vrije tijd, geloof, school...

Communicatie

Zender - boodschapper - ontvanger? Wat is het belang van een goede communicatie in een klas? Wat is storing? Dubbele boodschappen?

Maatschappelijke kwetsbaarheid

De 'jeugd van tegenwoordig' is ongemotiveerd, negatief ingesteld, onhandelbaar, agressief, enz... Als ouder en/of leerkracht vraagt men zich af hoe men het best kan omgaan met dit probleemgedrag. Hierop kan men evenwel zinvol antwoorden als men weet waarom jongeren zich moeilijk gedragen. De theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid biedt een mogelijke verklaring voor het probleemgedrag van sommige jongeren...

Omgaan met als moeilijk ervaren leerlingen

Hoe ga je om met storend gedrag? Sanctioneren, negeren of actief luisteren? We geven een leidraad... Straffen en belonen: welke vormen en alternatieven bestaan er?

Begeleidingsgesprekken

Als leerkracht of leerlingbegeleider ga je zeer veel gesprekken moeten voeren. Welke zijn er? Waaraan moet een goed gesprek voldoen? Coaching? Trajectbegeleiding? Evaluatiegesprekken? Empatisch vermogen? Actief luisteren?

Pesten

Iedereen heeft er ooit wel mee te maken gehad... Maar hoe ga je ermee om in een klas? Welke mechanismen spelen zich af? Hoe ga je er goed mee om? Hoe kan je preventief werken?

Klasondersteuning

Je klas loopt volledig in 't honderd, je loopt steeds vast op dezelfde knelpunten... Samen met de school, de betrokken leerkrachten en leerlingen gaan we op zoek naar oplossingen. Dit kan d.m.v. vorming, ondersteuning, casuïstiek...

Enneagrammen

 

AMBRAS in de klas

Soms loopt een klas volledig in het honderd. De sfeer is ziek, niemand voelt zich nog goed. Als leerkracht, titularis weet je ook niet meer waaraan te beginnen. Niets helpt nog.

We gebruiken de techniek van “ een familie organisatieopstelling “.

Bij een opstelling wordt gekeken naar de klas als groter geheel, als systeem. Binnen het systeem richt een opstelling zich op het functioneren van leerlingen in hun klas en op het functioneren van een klas als geheel. Daarbij wordt gekeken naar leiderschap, invloeden uit de geschiedenis, van sleutelfiguren en gebeurtenissen en naar de onderlinge verhoudingen van leerlingen, klassen en de diverse geledingen in de school.

Met een opstelling wordt zeer snel duidelijk waar de spanningen en verstoorde verhoudingen binnen de klas vandaan komen.

Door het verkregen inzicht kunnen de spanningen opgeheven worden en verhoudingen herstelt worden.

Werkvormen

We werken op maat... We gaan samen met jullie kijken wat de specifieke vraag is. We hanteren steeds actieve werkvormen (rollenspelen, samenwerkingsopdrachten, discussie, intervisie...), steeds verwijzend naar een theoretisch referentiekader.

Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved.